Osvicení příjde po umytí - Auroville.cz

Testování kosmetiky

11. dubna 2012 v 2:14 | Ladislav Mencl |  Chov zvířat pro kosmetiku

Testování kosmetiky

Nedaleko mého bydliště je jedna taková pobočka pro testování kosmetiky a léčiv. Přikládám pro šokující ceník zvířat dovážených z Francie a dalších států evropské unie. Neceňme zvířata jako nějaké věci. Jak moc se od nich lišíme? O těchto laboratořích je zakázáno mluvit.Asi tušíte proč.Testování se nezakázalo.Jen se o něm nemluví.Co oči a uši neslyší, to svědomí nebolí.

Zamyslete se proto nad tím co vlastně kupujete.


Každý z nás denně používá alespoň jeden kosmetický přípravek. Ruce si myjeme mýdlem, obličej si ošetřujeme krémem. Ženy používají líčidla, laky na nehty, barví si vlasy, řasy či obočí, muži při holení žiletkou používají pěny a vody po holení, čistíme si zuby pastou. Toto je jen nepatrný výčet nejběžnějších kosmetických produktů, které se testují z hlediska bezpečnosti pro člověka a životní prostředí. Testovány jsou jak hotové výrobky (šampony, mýdla, krémy, laky na vlasy atd.), tak i základní chemické složky.

Kosmetický výrobek a chemická látka nejsou totéž
Biologické testy kožní tolerance, tj. snášenlivosti daného kosmetického výrobku kůží, případně sliznicí spotřebitele, se provádějí za účelem potvrzení předpokládané zdravotní nezávadnosti a dobré snášenlivosti přípravku. Jedním z pracovišť, kde se v ČR tyto testy provádějí, je Národní referenční centrum pro kosmetiku Státního zdravotního ústavu v Praze. Podle vyjádření vedoucí centra MUDr. Jírové se již od 70. let testy neprovádějí na zvířatech, ale na tkáňových kulturách, a to z důvodu větší citlivosti tkáňové buňky na jemné rozdíly v toxicitě. Tkáňové buňky jsou také levnější a lépe se s nimi manipuluje. K potvrzení tolerance nové receptury nebo při zásadní změně receptury se výrobek hodnotí klinicky na lidských dobrovolnících. Pokud je změna ve složení výrobku pouze drobná, klinická vyšetření a vyhodnocování na dobrovolnících již odpadají.
Všechny chemické látky (v našem případě chemické složky kosmetického výrobku) procházejí testy a zkouškami podle zákona o chemických látkách a přípravcích, podle doporučených metodik OECD. Jsou to testy analyticky chemické, in vitro a testy toxicity na zvířatech. Testy toxicity na zvířatech představují např. tyto zkoušky: akutní toxicita orální (ústní dutinou), dermální (na kůži) a inhalační (vdechováním), akutní oční a kožní dráždivost, přecitlivění - alergické reakce, subchronická a chronická toxicita, fototoxicita, teratogenita (účinky na zárodek), neurotoxicita (účinky na nervový systém), karcinogenita (tvorba zhoubných nádorů). Pokusné zvíře (nejčastěji králík, myš, morče, pes, makak) se smí použít pouze na jeden pokus, po každém pokusu musí být usmrceno. Schváleny byly rovněž náhradní testy. Tři z nich jsou zaváděny do praxe: Amesův test pro mutagenitu a toxicitu, náhradní test pro fototoxicitu, a genotoxicitu. V ostatních případech jsou stále běžně používána zvířata.


Evropská unie se dočkala zákazu testování kosmetiky na zvířatech
Dne 15.1. 2003 schválil Evropský parlament 7. pozměňovací návrh směrnice o kosmetice, která v rámci EU zakazuje testování kosmetických výrobků a jejich složek na zvířatech. Zákaz v podobě kompromisní dohody z listopadu loňského roku mezi Evropským parlamentem a členskými zeměmi EU vstoupí v platnost v roce 2009. Směrnice rovněž zakazuje prodej kosmetiky, která byla testována na zvířatech v jiných částech světa.
Nicméně evropský kosmetický průmysl, který má roční obrat 44 bilionů Euro, si zajistil výjimku pro tři oblasti testování toxicity na zvířatech - pro reprodukční toxicitu, testování toxikokinetiky a opakovaný kožní test/(sub)chronický perorální test toxicity. Výjimky znamenají odklad zákazu těchto testů o 10 let, po jejichž uplynutí dalších 10 let nebude možné zakázat prodej výrobků vyvinutých pomocí těchto tří testů s tím, že tato doba může být prodloužena, pokud nebudou k dispozici testy náhradní.
Zákaz musí být ještě přijat 15 členskými zeměmi EU, což se, v porovnání s předchozími nepřetržitými jednáními po listopadovém přijetí návrhu Smírčím výborem EU, zdá býti pouhou formalitou. Přesto ale, po předešlých negativních zkušenostech, je opatrnost či dokonce skepticismus o definitivním přijetí na místě.
Odhaduje se, že každým rokem při testech nových produktů v EU zbytečně zemře 38 000 zvířat. Velká Británie, Německo, Rakousko, Belgie a Nizozemí již zakázaly kosmetické testy na zvířatech, ale na rozdíl od nové směrnice EU se tyto zákazy nevztahují na výrobky dovážené ze zemí mimo evropské společenství. Většina evropských kosmetických testů je prováděna ve Francii a Itálii, jež jsou předními výrobci a vývozci kosmetických výrobků.

Co můžeme udělat
Mnozí lidé jsou toho názoru, že není správné, aby zvířata trpěla například kvůli šamponu nebo očním stínům, a snaží se vyhledávat kosmetiku, která nebyla testována na zvířatech. Orientovat se v této oblasti je však pro spotřebitele velmi těžkým úkolem, výrobci označují své produkty množstvím často zavádějících a nejasných tvrzení, za nimiž se může skrývat cokoli.
Je bohužel nutno konstatovat, že zcela netestovaná kosmetika neexistuje. Zatímco se hotový kosmetický výrobek na zvířatech nezkouší, jeho složky byly s největší pravděpodobností někdy v minulosti na zvířatech otestovány. Všechny nové látky se totiž ze zákona musejí na zvířatech vyzkoušet. Ačkoli se tato skutečnost může zdát deprimující, východiska zde přece existují. Je totiž skutečný rozdíl mezi firmou, kterou otázka testovaní na zvířatech nezajímá a která vyvíjí neustále nové a nové přípravky obsahující nové složky, které musejí nutně testováním na zvířatech projít; na druhé straně jsou firmy, které zaujaly k otázce testovaní jasné etické stanovisko, například v takové formě, že si neobjednávají žádné testovaní, neiniciují vývoj nových látek, protože se spokojí s několika tisíci látkami, které jsou už k dispozici. A navíc si pro všechny složky, které ve svých výrobcích použijí, stanoví jasnou časovou hranici (cut-off date) - látky otestované po tomto datu nepoužívají, aby nijak nepodporovaly žádné novější testování.
Právě podle těchto kritérií se řídí Humánní kosmetický standard, podle něhož je sestaven seznam kosmetiky bez krutosti společnosti BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection) a ECEAE (European Coalition to End Animal Exeriments). K tomuto standardu se přihlásily stovky firem po celém světe, zde uvádíme ty z nich, které jsou dostupné v ČR.

Alcina
Bon-Auroville (V)

L´Occitane
Louis Widmer
Montagne Jeunesse (V)
Phytomer
Weleda (V)


(V) kosmetika splňující vegetariánský standard (tj. kde nebyly použity suroviny ze zabitých zvířat)


Pokud nechceme podporovat zbytečné utrpení zvířat kvůli kosmetice, je obecně dobré:
- vyhnout se v kosmetice novinkám s obsahem nějakých nových "převratných" složek, které byly nutně otestovány na zvířatech. U velkých nadnárodních firem je největší pravděpodobnost, že budou takovéto novinky vyvíjet.
- kupovat kosmetiku co nejvíce přírodní, která obsahuje málo složek. Skutečně přírodní kosmetiky není mnoho (navzdory tvrzení výrobců na obalech).

CENY ZA NEJČASTĚJI PROVÁDĚNÉ BIOLOGICKÉ TESTY


Ceníky Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii a.s. Praha,
pobočky Konárovice a Pardubice - Rosice. Ceníky jsou z roku 1994.

Ceny za nejčastěji prováděné biologické kontroly a testy
Název testu
Cena
1. Test pyrogenity na třech králících
795
2. Test pyrogenity na pěti králících
1160
3. Oční dráždivost na třech králících
990
4. Dermální dráždivost na šesti králících
1810
5. Dermální dráždivost na třech králících
990
6. Test biologické účinnosti a protrahované složky insulinu
7900
7. Vaginální, rektální nebo intramuskulární dráždivost
1350
8. Akutní oční dráždivost - králík
5100
9. Akutní dermální dráždivost - králík
5600

Poznámky: Test č. 1, 2, 4, 6 - ČSL 4; Test č. 3, 5, 7 - PN, Test č. 9 - OECD 404; Test č. 8 - OECD 405. Po dohodě provádí tento výzkumný ústav i studie na primátech druhu makak rhesus (Macaca mulatta) - například toxikologické studie, hemodynamika, farmakologické studie, etologie aj. Ceny testů jsou v Kč a bez 5% DPH. Nabídkový list tohoto ústavu též upozorňuje, že laboratorní zvířata dodána z vlastních chovů jsou velice kvalitní a za velmi atraktivní ceny.

CENY NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH LABORATORNÍCH ZVÍŘAT


Ceny nejpoužívaných zvířat v laboratořích v ČR
Druh, kmen, kategorie
Věk, váha
Cena
Myši NMRI monit.
do 16g
16,90
Myši NMRI monit.
16 - 25g
23,70
Myši NMRI monit.
nad 25g + chovné
30,60
Myši NMRI monit.
březí
61,20
Myši NMRI SPF
do 16g
29,00
Myši NMRI SPF
16 - 25g
35,10
Myši NMRI SPF
nad 25g + chovné
47,90
Myši NMRI SPF
březí
95,80
Potkani Wistar H. monit.
do 70g
32,00
Potkani Wistar H. monit.
70 - 150g
46,50
Potkani Wistar H. monit.
150 - 180g
61,80
Potkani Wistar H. monit.
nad 180 + chovní
74,20
Potkani Wistar H. monit.
březí
147,40
Potkani Wistar H. SPF
do 70g
48,70
Potkani Wistar H. SPF
70 - 150g
84,50
Potkani Wistar H. SPF
150 - 180g
98,30
Potkani Wistar H. SPF
nad 180 + chovní
117
Potkani Wistar H. SPF
březí
233,80
Morčata
do 250
77,60
Morčata
250 - 350g
89,90
Morčata
nad 350g
106,30
Křečci syrští
do 60g
39,20
Křečci syrští
60 - 80g
45,50
Křečci syrští
nad 80g
59,80
Králíci (stříbřitě černí malí)
za 1kg živé váhy
79,00
Králíci (ostatní plemena)
za 1kg živé váhy
62,00
Psi Beagle
3 - 6 měsíců
2250
Psi Beagle
6 - 9 měsíců
3500
Psi Beagle
9 - 12 měsíců
4700
Psi Beagle
nad 1 rok
5400
Opice makak rhesus
do 1,5 roku
6900
Opice makak rhesus
nad 1,5 roku
9900

Poznámky: Zkratka monit. znamená monitorovaná zvířata. Tato zvířata se složením mikroflóry příliš neliší od zvířat SPF. Cena je uvedena v Kč a bez 5% DPH.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (432)
Zobrazit starší komentáře

401 SIAvqrhGerm SIAvqrhGerm | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 11:43 | Reagovat

Cheers. An abundance of info!

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian pharmacies</a>
<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian pharmacies online</a>

402 Thomassmito Thomassmito | E-mail | Web | 10. dubna 2018 v 18:30 | Reagovat

<a href=https://doc23.ru>Купить свидетельство, диплом, сертификат компьютерных курсов</a> - Купить свидетельство, диплом курсов по рекламе и PR Новосибирск

403 JessieNar JessieNar | E-mail | 11. dubna 2018 v 3:20 | Reagovat

Hi,

Did you check out this secret system yet?

The one that ordinary people are using to make up to $2,000 each day.

All you need to do is follow the simple instructions and you can earn $10k within the next 5 days

Click here now to signup http://2000.googlegoldpay.info/?p=18760

Do NOT miss the opportunity to start banking easy online cash today!

Click here to sign up
http://2000.googlegoldpay.info/?p=17332

404 ZKLvqrhBig ZKLvqrhBig | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 8:23 | Reagovat

You expressed it superbly!
super kamagra rezeptpflichtig <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra kaufen</a>
kamagra oral gel usa <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>kamagra 100 mg oral jelly</a>

405 ZKLvqrhBig ZKLvqrhBig | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 19:23 | Reagovat

Wow a good deal of useful data.
kamagra 4 x 100mg <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra binnen 24 uur geleverd</a>
kamagra max 100mg rendelГ©s <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>kamagra gel</a>

406 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 0:23 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>табор ру сайт знакомств</a>

Онлайн сообщество знакомств для интимных встреч. Реальные знакомства для XXX у тебя городе. Не проходи мимо - не пожалеешь!

тендер знакомства, tabor ru бесплатные знакомства моя страница, приятные знакомства мультфильм, знакомства tabor бесплатный сайт знакомств, знакомства для взрослых без регистрации бесплатно москва, знакомства татьяна, знакомство с девушками без регистрации с номерами, знакомства без обязательств без регистрации, мамбо сайт бесплатно знакомств, знакомства mail ru моя страница, знакомства ру 24, знакомства дамочка, знакомства южны, знакомства иркутск бесплатно, знакомства приморско, хорнет знакомства, дом 2 знакомства, знакомство маи ру, друг вокруг знакомства без регистрации, знакомства братск, tabor ru сайт знакомств бесплатно, знакомства майл ру версия, тв сайт знакомств, бесплатный сайт знакомств для секса, знакомства с замужними женщинами, знакомство смотреть бесплатно, двое тв знакомства, знакомства tabor мобильная версия, знакомства спб бесплатно регистрации, конспект знакомство с группой, знакомства спб без регистрации бесплатно, знакомства сейчас, знакомства без телефона москва, мобильные знакомства регистрация, картинки знакомства, бесплатный сайт интим знакомств, двое тв сайт знакомств, знакомства с мамами, сексуальные знакомства, лав планета знакомства, секс знакомства в в новгороде, фото знакомства волгоград, фото знакомства за 30, смс маяк знакомства, сайты знакомств регистрация с номером, знакомства нижневартовск

407 Elmiradib Elmiradib | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 5:02 | Reagovat

http://1mni8.tk - your Aliexpress star sales...

408 ZKLvqrhBig ZKLvqrhBig | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 23:38 | Reagovat

Thanks, I enjoy it.
kamagra authorized pharmacy <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra kaufen</a>
kamagra 100mg notice <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>kamagra kaufen</a>

409 ZKLvqrhBig ZKLvqrhBig | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 1:33 | Reagovat

Amazing posts. With thanks.
kamagra gold vs kamagra <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg bewertung <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>カマグラカマグラゴールド</a>

410 ZKLvqrhBig ZKLvqrhBig | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 3:35 | Reagovat

You actually said that perfectly.
which is best kamagra or viagra <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra kaufen</a>
super kamagra in holland kaufen <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>kamagra 100mg</a>

411 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 10:26 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>клуб знакомств</a>

Онлайн сообщество знакомств для интимных встреч. лучшие знакомства для удовлетворения фантазий в твоем городе. Не проходи мимо - не пожалеешь!

лове знакомства моя страница, язык сайтов знакомств, знакомства ола, знакомства для взрослых онлайн без регистрации бесплатно, tinder сайт знакомств, знакомства в воронеже без, быстрые знакомства, сайт знакомств страница без регистрации, www знакомства, знакомства за 30 бесплатный, знакомство дошкольников, бесплатный чат знакомств, ела знакомства, знакомства моя страница без логина и пароля, сайт знакомств табор мобильная, теле2 знакомства 684, знакомства jeempo моя страница, приятное знакомство, создание сайта знакомств, сайт знакомств мамба регистрация, андреев знакомства, секс знакомства омск, знакомства страна встреч, знакомства в воронеже без регистрации, знакомства с девушками для секса, знакомства женщины г, знакомства в новосибирске без, бесплатное регистраций сайт знакомств табор, jolly me знакомства, loveplanet знакомства, трололо сайт знакомств, знакомство йошкар, знакомство с женщинами без регистрации с фото, секс знакомства с фото, страна встреч сайт знакомств, знакомства в питере без, знакомства кому за 30, знакомства псков, секс знакомства для взрослых, девушки знакомства для взрослых фото, секс знакомства иркутск, баду знакомства моя страница, знакомства 10, международный сайт знакомств, знакомство ру мобильная версия

412 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 12:31 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>мои сайты знакомств моя страница вход</a>

Онлайн клуб знакомств с целью интима. лучшие встречи с противоположным полом для удовлетворения фантазий в твоем городе. Заглядывай - не останешься равнодушным!

тендер знакомства, tabor ru бесплатные знакомства моя страница, приятные знакомства мультфильм, знакомства tabor бесплатный сайт знакомств, знакомства для взрослых без регистрации бесплатно москва, знакомства татьяна, знакомство с девушками без регистрации с номерами, знакомства без обязательств без регистрации, мамбо сайт бесплатно знакомств, знакомства mail ru моя страница, знакомства ру 24, знакомства дамочка, знакомства южны, знакомства иркутск бесплатно, знакомства приморско, хорнет знакомства, дом 2 знакомства, знакомство маи ру, друг вокруг знакомства без регистрации, знакомства братск, tabor ru сайт знакомств бесплатно, знакомства майл ру версия, тв сайт знакомств, бесплатный сайт знакомств для секса, знакомства с замужними женщинами, знакомство смотреть бесплатно, двое тв знакомства, знакомства tabor мобильная версия, знакомства спб бесплатно регистрации, конспект знакомство с группой, знакомства спб без регистрации бесплатно, знакомства сейчас, знакомства без телефона москва, мобильные знакомства регистрация, картинки знакомства, бесплатный сайт интим знакомств, двое тв сайт знакомств, знакомства с мамами, сексуальные знакомства, лав планета знакомства, секс знакомства в в новгороде, фото знакомства волгоград, фото знакомства за 30, смс маяк знакомства, сайты знакомств регистрация с номером, знакомства нижневартовск

413 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 15:37 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>чат знакомств</a>

Онлайн клуб знакомств для интимных встреч. Реальные знакомства для удовлетворения фантазий в твоем городе. Не проходи мимо - тебе понравится!

популярные знакомства бесплатно, женщины 45 лет знакомства, знакомства в калуге, регистрация знакомства липецк, сайт знакомств пообщаемся регистрация, пообщаемся сайт знакомств без, wab знакомства, тула без знакомства, май ру сайт знакомства, сайты знакомств в спб бесплатные, знакомства ростовской, гей знакомства челябинск, знакомства в донецке, пообщаемся сайт знакомств без регистрации, знакомства m love ru, друг вокруг знакомство бесплатно, знакомства 24опен, tabor сайт знакомств мобильная версия, tabor ru сайт знакомств мобильная версия, христианский сайт знакомств, женщины за 30 знакомства без регистрации фото, сайты знакомства популярные бесплатные, тиндер знакомства войти моя страница, знакомства женщины за 30 бесплатно, 24опен ру знакомства, сайт знакомств без регистрации москва, topface знакомства, сайт знакомств без регистрации табор моя страница, серьезные знакомства спб, знакомства в севастополе, m mail знакомства, сайт знакомств бебоо, найти табор знакомства, гей знакомства регистрация, знакомство ставропольский, знакомства звуками, знакомства m mail ru, хорнет сайт знакомств, wab ru знакомства, сайт знакомств для брака, учебник знакомства, планета знакомства моя страница, самый лучший сайт знакомств, гей знакомства без регистрации, знакомства энгельс, урок 1 знакомство, бесплатные русские знакомства, нужные знакомства, шуры муры сайт знакомств моя страница, знакомство с женщиной фото бесплатно, знакомства в алтайском, покажи знакомства, знакомства чита без регистрации, алексей алексеев знакомства, знакомства с номером телефона и фото, секс знакомства в новосибирске, случайные знакомства, знакомство с другом, табор знакомства моя страница мобильная версия вход, знакомства в астрахани без, dating знакомства моя страница, лайф знакомства, табор сайт знакомств найти, секс знакомства новокузнецк, знакомства белова, друг вокруг сайт знакомств регистрация, знакомства екатеринбург регистрации, знакомства интим фото бесплатно, знакомства в саранске, знакомства екатеринбург без регистрации, знакомства нижегородская, знакомства оренбург без, знакомства ру без регистрации, знакомства 21, знакомства майл ру без, интим знакомств волгоград бесплатно, знакомства в астрахани без регистрации, сайт знакомств в воронеже

414 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 16:59 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>знакомства без регистрации с фото</a>

Онлайн сообщество знакомств с целью интима. Реальные знакомства для удовлетворения фантазий в твоем городе. Заглядывай - не останешься равнодушным!

знакомства для взрослых за 40, приложения для знакомств, знакомства в калининграде, beboo знакомства, табор ру сайт знакомств вход, чат знакомств без, знакомства в петербурге, знакомства с парами, знакомства для взрослых без регистрации 40, знакомства для взрослых женщин за 40, сайт гей знакомств, сайт знакомств без телефона, знакомства спб без, знакомства нея, бесплатное знакомства tabor, чат знакомств регистрация, сайт знакомств датинг, двое сайт знакомств, круг знакомств, женщины за 40 знакомства без регистрации фото, знакомства 60 лет, знакомства в тюмени, майл знакомства мобильная версия, чат знакомств без регистрации, знакомство с новосибирском, табор ру сайт знакомств моя страница вход, фото взрослые женщины за 40 знакомства, знакомства логин, знакомства фото и телефоном бесплатно, знакомства для замужних, tabor ru бесплатные знакомства, знакомства старая, знакомства бесплатно фото женщин за 40, сайт знакомств волгоград, сайт знакомств страна знакомств, знакомства в чебоксарах, опен сайт знакомств, 1 класс знакомство, народные знакомства, знакомства в красноярске без, tabor знакомства вход, знакомства с иностранцами бесплатно, знакомства для взрослых без регистрации бесплатно 40

415 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 9:41 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>знакомства в контакте</a>

Онлайн сообщество знакомств для интимных встреч. лучшие встречи с противоположным полом для удовлетворения фантазий у тебя городе. Не проходи мимо - не останешься равнодушным!

про знакомства, 24 open знакомства, секс знакомства минск, знакомства моя страница вход без пароля, знакомства му, знакомство с младшей группой, знакомства девушки лет, знакомства tabor мобильная, форум знакомств, скайп знакомства, скачать сайт знакомств бесплатно, тутла знакомство, секс знакомства секс парами, секс знакомства пар, конспект урока знакомство, знакомства для взрослых онлайн бесплатно, детские знакомства, табор знакомства моя страница без регистрации, бесплатный сайт знакомств с иностранцами, секс знакомства нижний новгород, майлав знакомства моя страница, татар знакомства, сайт знакомств регистрация секс, знакомства череповец, сайт знакомств россия, знакомства в симферополе, знакомства рейтинг, толстушки знакомства, сайт знакомств нижний новгород, экспресс знакомства, сайт знакомств с номерами телефонов, сайт знакомств моя страница мобильная версия, давай поженимся сайт знакомств, сайт знакомств омск, лучшие бесплатные знакомства, знакомство с языком, вич плюс знакомства, светелка православный сайт знакомств, сайты знакомств me, знакомства be2

416 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 10:21 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>знакомства моя страница вход на страницу</a>

Онлайн сообщество знакомств с целью интимных встреч. Реальные встречи с противоположным полом для удовлетворения фантазий в твоем городе. Заглядывай - не останешься равнодушным!

знакомства в москве без регистрации, женихи знакомства, знакомства теле, знакомства в ярославле, знакомства в хабаровске, данные сайта знакомств, сайт знакомств новгород, сайт знакомств без регистрации с телефонами, сайт знакомств без секса, знакомство смотреть онлайн, знакомства бесплатно вход на мою страницу, мамбо знакомство, гей знакомства доска объявлений, знакомства в россии, знакомства ru date, dating ru знакомства, люди сайт знакомств, лав сайт знакомств моя страница, знакомство сергеев, знакомства волгоград без, секс знакомства зрелые, сайт знакомств знакомств дав, сайт знакомств давай, сайт знакомств с мужчинами, бесплатные интим знакомства, знакомства опен моя страница, опен 24 знакомства моя страница, знакомства шанс, клуб знакомств кому за 40, сергей сергеев знакомства, знакомства сергей, международные знакомства, знакомства великий новгород, знакомства для взрослых онлайн, сайт семья знакомств, логин и пароль знакомства, секс знакомства нижний, навечно знакомства моя страница, май лав знакомства моя страница, знакомства 684, знакомства для женатых, знакомства волгоград без регистрации, урок знакомство с классом, знакомства фотострана моя страница, бесплатное фото девушек знакомств, сайт знакомств с женщинами, зрелые женщины знакомства

417 Ralphatmor Ralphatmor | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 20:16 | Reagovat
418 SIAvqrhGerm SIAvqrhGerm | E-mail | Web | 22. dubna 2018 v 3:01 | Reagovat

With thanks! I like this.
<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online pharmacies canada </a>
<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>

419 AVAvqwhDype AVAvqwhDype | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 11:43 | Reagovat

canadian soft viagra

<a href="http://viagramestiksoss.com/">buy generic viagra</a>
canadian viagra dealer

<a href=http://viagramestiksoss.com/>canadian viagra prices</a>

420 AVAvqwhDype AVAvqwhDype | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 23:11 | Reagovat

generic viagra canadian

<a href="http://viagramestiksoss.com/">online viagra</a>
canadian pharmacy viagra

<a href=http://viagramestiksoss.com/>canadian viagra prices</a>

421 AVAvqwhDype AVAvqwhDype | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 2:29 | Reagovat

canadian pharmacy viagra 100

<a href="http://viagramestiksoss.com/">buy canadian viagra</a>
purchase viagra canadian pharmacy

<a href=http://viagramestiksoss.com/>viagra cheap</a>

422 AVAvqwhDype AVAvqwhDype | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 5:50 | Reagovat

buy canadian generic viagra online

<a href="http://viagramestiksoss.com/">online viagra</a>
cheapest canadian viagra

<a href=http://viagramestiksoss.com/>is viagra safe after alcohol
</a>

423 AVAvqwhDype AVAvqwhDype | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 17:10 | Reagovat

online canadian viagra

<a href="http://viagramestiksoss.com/">canadian viagra 5mg</a>
canadian pharmacy  online viagra

<a href=http://viagramestiksoss.com/>canadian viagra 5mg</a>

424 ElmerTak ElmerTak | E-mail | Web | 2. května 2018 v 1:48 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>сайт знакомств ru</a>

Онлайн клуб знакомств с целью интимных встреч. лучшие встречи с противоположным полом для C... у тебя городе. Заглядывай - не останешься равнодушным!

мамба знакомства регистрация, занятие знакомство, после знакомства, пароль знакомства, табор знакомства без, знакомства в челябинске, знакомства за 40 бесплатно, геей знакомства, светелка знакомства, знакомства навечно, знакомства тольятти, знакомства сахком, сайт знакомств майл, сайт знакомств г, сайт знакомств в москве, планета знакомств, знакомства в ростове, знакомство 24 моя страница, знакомства украина, игры на знакомство, знакомства для создания, презентация знакомство, знакомства данные, табор знакомства моя страница мобильная бесплатно, табор знакомства моя страница мобильная версия бесплатно, мамба знакомства без регистрации, скачать знакомства бесплатно, лав знакомства моя страница, суть знакомств, знакомства mylove, бадоо знакомства моя страница, сайт знакомств фото бесплатно, интимные знакомства, регистрация в знакомстве с девушками, знакомства беларусь, сайт знакомства ру вход, страна знакомств, знакомства для создания семьи, сайт знакомств лове, дан знакомства, сайт знакомств с телефонами, знакомства в барнауле, знакомства дай, знакомства киров, сайт знакомств мобильная версия, знакомства тверь, знакомства брянск, табор сайт знакомств вход на мою страницу

425 Smithe806 Smithe806 | E-mail | Web | 5. května 2018 v 1:30 | Reagovat

There is visibly a bunch to realize about this. I consider you made various good points in features also. ackkeccegcdfkbca

426 WilliamBom WilliamBom | E-mail | Web | 9. května 2018 v 23:06 | Reagovat

<a href=http://texaschemist.org>texaschemist website</a> - reputation of texaschemist, texaschemist website

427 Richardnup Richardnup | E-mail | Web | 10. května 2018 v 21:32 | Reagovat
428 Smithe948 Smithe948 | E-mail | Web | 12. května 2018 v 17:39 | Reagovat

Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog! dkdcdcdefbfcdcdd

429 bakkaHooni bakkaHooni | E-mail | Web | 13. května 2018 v 19:04 | Reagovat

viagra in holland abholen
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
perche assumere viagra
<a href="http://www.viagrabs.com">viagra dosage</a>
why take viagra at high altitude

430 bakkaHooni bakkaHooni | E-mail | Web | 14. května 2018 v 22:15 | Reagovat

viagra during cycle
<a href=http://viagrabs.com>generic viagra</a>
can you take viagra if you have stents
<a href="http://www.viagrabs.com">news</a>
healthy guy taking viagra

431 GeraldTaive GeraldTaive | E-mail | Web | Pondělí v 4:32 | Reagovat

f http://viagraivo.com generic viagra canada
viagra with ambien
<a href=http://viagraivo.com>generic viagra online overnight shipping</a> how old you gotta be to take viagra

432 Jamescrusy Jamescrusy | E-mail | Web | Středa v 1:05 | Reagovat

<a href=https://www.instagram.com/mgk_eyeclinic/>операция по коррекции зрения</a> - катаракта лечение, комплексная диагностика зрения в московской глазной клинике.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama