Osvicení příjde po umytí - Auroville.cz

Testování kosmetiky

11. dubna 2012 v 2:14 | Ladislav Mencl |  Chov zvířat pro kosmetiku

Testování kosmetiky

Nedaleko mého bydliště je jedna taková pobočka pro testování kosmetiky a léčiv. Přikládám pro šokující ceník zvířat dovážených z Francie a dalších států evropské unie. Neceňme zvířata jako nějaké věci. Jak moc se od nich lišíme? O těchto laboratořích je zakázáno mluvit.Asi tušíte proč.Testování se nezakázalo.Jen se o něm nemluví.Co oči a uši neslyší, to svědomí nebolí.

Zamyslete se proto nad tím co vlastně kupujete.


Každý z nás denně používá alespoň jeden kosmetický přípravek. Ruce si myjeme mýdlem, obličej si ošetřujeme krémem. Ženy používají líčidla, laky na nehty, barví si vlasy, řasy či obočí, muži při holení žiletkou používají pěny a vody po holení, čistíme si zuby pastou. Toto je jen nepatrný výčet nejběžnějších kosmetických produktů, které se testují z hlediska bezpečnosti pro člověka a životní prostředí. Testovány jsou jak hotové výrobky (šampony, mýdla, krémy, laky na vlasy atd.), tak i základní chemické složky.

Kosmetický výrobek a chemická látka nejsou totéž
Biologické testy kožní tolerance, tj. snášenlivosti daného kosmetického výrobku kůží, případně sliznicí spotřebitele, se provádějí za účelem potvrzení předpokládané zdravotní nezávadnosti a dobré snášenlivosti přípravku. Jedním z pracovišť, kde se v ČR tyto testy provádějí, je Národní referenční centrum pro kosmetiku Státního zdravotního ústavu v Praze. Podle vyjádření vedoucí centra MUDr. Jírové se již od 70. let testy neprovádějí na zvířatech, ale na tkáňových kulturách, a to z důvodu větší citlivosti tkáňové buňky na jemné rozdíly v toxicitě. Tkáňové buňky jsou také levnější a lépe se s nimi manipuluje. K potvrzení tolerance nové receptury nebo při zásadní změně receptury se výrobek hodnotí klinicky na lidských dobrovolnících. Pokud je změna ve složení výrobku pouze drobná, klinická vyšetření a vyhodnocování na dobrovolnících již odpadají.
Všechny chemické látky (v našem případě chemické složky kosmetického výrobku) procházejí testy a zkouškami podle zákona o chemických látkách a přípravcích, podle doporučených metodik OECD. Jsou to testy analyticky chemické, in vitro a testy toxicity na zvířatech. Testy toxicity na zvířatech představují např. tyto zkoušky: akutní toxicita orální (ústní dutinou), dermální (na kůži) a inhalační (vdechováním), akutní oční a kožní dráždivost, přecitlivění - alergické reakce, subchronická a chronická toxicita, fototoxicita, teratogenita (účinky na zárodek), neurotoxicita (účinky na nervový systém), karcinogenita (tvorba zhoubných nádorů). Pokusné zvíře (nejčastěji králík, myš, morče, pes, makak) se smí použít pouze na jeden pokus, po každém pokusu musí být usmrceno. Schváleny byly rovněž náhradní testy. Tři z nich jsou zaváděny do praxe: Amesův test pro mutagenitu a toxicitu, náhradní test pro fototoxicitu, a genotoxicitu. V ostatních případech jsou stále běžně používána zvířata.


Evropská unie se dočkala zákazu testování kosmetiky na zvířatech
Dne 15.1. 2003 schválil Evropský parlament 7. pozměňovací návrh směrnice o kosmetice, která v rámci EU zakazuje testování kosmetických výrobků a jejich složek na zvířatech. Zákaz v podobě kompromisní dohody z listopadu loňského roku mezi Evropským parlamentem a členskými zeměmi EU vstoupí v platnost v roce 2009. Směrnice rovněž zakazuje prodej kosmetiky, která byla testována na zvířatech v jiných částech světa.
Nicméně evropský kosmetický průmysl, který má roční obrat 44 bilionů Euro, si zajistil výjimku pro tři oblasti testování toxicity na zvířatech - pro reprodukční toxicitu, testování toxikokinetiky a opakovaný kožní test/(sub)chronický perorální test toxicity. Výjimky znamenají odklad zákazu těchto testů o 10 let, po jejichž uplynutí dalších 10 let nebude možné zakázat prodej výrobků vyvinutých pomocí těchto tří testů s tím, že tato doba může být prodloužena, pokud nebudou k dispozici testy náhradní.
Zákaz musí být ještě přijat 15 členskými zeměmi EU, což se, v porovnání s předchozími nepřetržitými jednáními po listopadovém přijetí návrhu Smírčím výborem EU, zdá býti pouhou formalitou. Přesto ale, po předešlých negativních zkušenostech, je opatrnost či dokonce skepticismus o definitivním přijetí na místě.
Odhaduje se, že každým rokem při testech nových produktů v EU zbytečně zemře 38 000 zvířat. Velká Británie, Německo, Rakousko, Belgie a Nizozemí již zakázaly kosmetické testy na zvířatech, ale na rozdíl od nové směrnice EU se tyto zákazy nevztahují na výrobky dovážené ze zemí mimo evropské společenství. Většina evropských kosmetických testů je prováděna ve Francii a Itálii, jež jsou předními výrobci a vývozci kosmetických výrobků.

Co můžeme udělat
Mnozí lidé jsou toho názoru, že není správné, aby zvířata trpěla například kvůli šamponu nebo očním stínům, a snaží se vyhledávat kosmetiku, která nebyla testována na zvířatech. Orientovat se v této oblasti je však pro spotřebitele velmi těžkým úkolem, výrobci označují své produkty množstvím často zavádějících a nejasných tvrzení, za nimiž se může skrývat cokoli.
Je bohužel nutno konstatovat, že zcela netestovaná kosmetika neexistuje. Zatímco se hotový kosmetický výrobek na zvířatech nezkouší, jeho složky byly s největší pravděpodobností někdy v minulosti na zvířatech otestovány. Všechny nové látky se totiž ze zákona musejí na zvířatech vyzkoušet. Ačkoli se tato skutečnost může zdát deprimující, východiska zde přece existují. Je totiž skutečný rozdíl mezi firmou, kterou otázka testovaní na zvířatech nezajímá a která vyvíjí neustále nové a nové přípravky obsahující nové složky, které musejí nutně testováním na zvířatech projít; na druhé straně jsou firmy, které zaujaly k otázce testovaní jasné etické stanovisko, například v takové formě, že si neobjednávají žádné testovaní, neiniciují vývoj nových látek, protože se spokojí s několika tisíci látkami, které jsou už k dispozici. A navíc si pro všechny složky, které ve svých výrobcích použijí, stanoví jasnou časovou hranici (cut-off date) - látky otestované po tomto datu nepoužívají, aby nijak nepodporovaly žádné novější testování.
Právě podle těchto kritérií se řídí Humánní kosmetický standard, podle něhož je sestaven seznam kosmetiky bez krutosti společnosti BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection) a ECEAE (European Coalition to End Animal Exeriments). K tomuto standardu se přihlásily stovky firem po celém světe, zde uvádíme ty z nich, které jsou dostupné v ČR.

Alcina
Bon-Auroville (V)

L´Occitane
Louis Widmer
Montagne Jeunesse (V)
Phytomer
Weleda (V)


(V) kosmetika splňující vegetariánský standard (tj. kde nebyly použity suroviny ze zabitých zvířat)


Pokud nechceme podporovat zbytečné utrpení zvířat kvůli kosmetice, je obecně dobré:
- vyhnout se v kosmetice novinkám s obsahem nějakých nových "převratných" složek, které byly nutně otestovány na zvířatech. U velkých nadnárodních firem je největší pravděpodobnost, že budou takovéto novinky vyvíjet.
- kupovat kosmetiku co nejvíce přírodní, která obsahuje málo složek. Skutečně přírodní kosmetiky není mnoho (navzdory tvrzení výrobců na obalech).

CENY ZA NEJČASTĚJI PROVÁDĚNÉ BIOLOGICKÉ TESTY


Ceníky Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii a.s. Praha,
pobočky Konárovice a Pardubice - Rosice. Ceníky jsou z roku 1994.

Ceny za nejčastěji prováděné biologické kontroly a testy
Název testu
Cena
1. Test pyrogenity na třech králících
795
2. Test pyrogenity na pěti králících
1160
3. Oční dráždivost na třech králících
990
4. Dermální dráždivost na šesti králících
1810
5. Dermální dráždivost na třech králících
990
6. Test biologické účinnosti a protrahované složky insulinu
7900
7. Vaginální, rektální nebo intramuskulární dráždivost
1350
8. Akutní oční dráždivost - králík
5100
9. Akutní dermální dráždivost - králík
5600

Poznámky: Test č. 1, 2, 4, 6 - ČSL 4; Test č. 3, 5, 7 - PN, Test č. 9 - OECD 404; Test č. 8 - OECD 405. Po dohodě provádí tento výzkumný ústav i studie na primátech druhu makak rhesus (Macaca mulatta) - například toxikologické studie, hemodynamika, farmakologické studie, etologie aj. Ceny testů jsou v Kč a bez 5% DPH. Nabídkový list tohoto ústavu též upozorňuje, že laboratorní zvířata dodána z vlastních chovů jsou velice kvalitní a za velmi atraktivní ceny.

CENY NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH LABORATORNÍCH ZVÍŘAT


Ceny nejpoužívaných zvířat v laboratořích v ČR
Druh, kmen, kategorie
Věk, váha
Cena
Myši NMRI monit.
do 16g
16,90
Myši NMRI monit.
16 - 25g
23,70
Myši NMRI monit.
nad 25g + chovné
30,60
Myši NMRI monit.
březí
61,20
Myši NMRI SPF
do 16g
29,00
Myši NMRI SPF
16 - 25g
35,10
Myši NMRI SPF
nad 25g + chovné
47,90
Myši NMRI SPF
březí
95,80
Potkani Wistar H. monit.
do 70g
32,00
Potkani Wistar H. monit.
70 - 150g
46,50
Potkani Wistar H. monit.
150 - 180g
61,80
Potkani Wistar H. monit.
nad 180 + chovní
74,20
Potkani Wistar H. monit.
březí
147,40
Potkani Wistar H. SPF
do 70g
48,70
Potkani Wistar H. SPF
70 - 150g
84,50
Potkani Wistar H. SPF
150 - 180g
98,30
Potkani Wistar H. SPF
nad 180 + chovní
117
Potkani Wistar H. SPF
březí
233,80
Morčata
do 250
77,60
Morčata
250 - 350g
89,90
Morčata
nad 350g
106,30
Křečci syrští
do 60g
39,20
Křečci syrští
60 - 80g
45,50
Křečci syrští
nad 80g
59,80
Králíci (stříbřitě černí malí)
za 1kg živé váhy
79,00
Králíci (ostatní plemena)
za 1kg živé váhy
62,00
Psi Beagle
3 - 6 měsíců
2250
Psi Beagle
6 - 9 měsíců
3500
Psi Beagle
9 - 12 měsíců
4700
Psi Beagle
nad 1 rok
5400
Opice makak rhesus
do 1,5 roku
6900
Opice makak rhesus
nad 1,5 roku
9900

Poznámky: Zkratka monit. znamená monitorovaná zvířata. Tato zvířata se složením mikroflóry příliš neliší od zvířat SPF. Cena je uvedena v Kč a bez 5% DPH.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (545)
Zobrazit starší komentáře

501 Rodgeremone Rodgeremone | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 18:21 | Reagovat

<a href=https://www.snaptracker.org/>download program + for hacking snapchat</a> - snapchat tracking, Hacking services for snapchat messengers

502 Yaltahelp Yaltahelp | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 2:14 | Reagovat

Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок http://yaltahelp.ru

503 Nathananose Nathananose | E-mail | 30. srpna 2018 v 13:40 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most orthodox unashamed contraction CP Shortclip 2018 Self-satisfied Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Noachian files 2000-2017TOPPLE INTO Chichi Omnium gatherum Busty 1201-1500 Files Proceed showing

Siberian Mouse Amassment

Pine in behalf of Modelkids Dvd 1 - 44 Covert showing

Libidinousness after Anal Series 1 - 25 Squaddie showing !!!

Primary with a insight Pic Dvd 1 - 50 Opening !!!

504 russellit1 russellit1 | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 3:14 | Reagovat

Study my recent project
free adult app free movie android download hd pictures for background ios adult apps gmail app for android
http://games.android.telrock.net/?register.yuliana
apps games for android free download phorn mp4 adult mmos ibeer app free download live adult tv free

505 Nathananose Nathananose | E-mail | 1. září 2018 v 22:34 | Reagovat

PTHC FORUM

Consonant CP Shortclip 2018 Aristocratic Gleaning

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Incipient files 2000-2017CUFF Uninspired Amassing Tie on the nosebag 1201-1500 Files Vernissage

Siberian Mouse Submit to

Be struck unrestrained to a hankering on Modelkids Dvd 1 - 44 Under cover showing

Executioner Anal Series 1 - 25 Go out showing !!!

Crave Pic Dvd 1 - 50 Choose showing !!!

506 sallieox69 sallieox69 | E-mail | Web | 2. září 2018 v 5:55 | Reagovat

Contemporary launched porn locality  
http://asses.sexblog.pw/?juliette
  long island erotic erotika italian erotic erotic illustrations youprone video

507 FinanceNews FinanceNews | E-mail | 4. září 2018 v 0:01 | Reagovat

Mark Zuckerberg maybe interested in Viuly crypto currency. Viuly сrypto currency can be integrated into Facebook.

508 AlexKef AlexKef | E-mail | Web | 6. září 2018 v 12:27 | Reagovat

<a href=https://binance.broker/>Beginners Guide to Binance.com Exchange</a>

509 tameraum69 tameraum69 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 17:22 | Reagovat
510 Sergiogox Sergiogox | E-mail | 7. září 2018 v 17:25 | Reagovat

Protandim® NRF2 Synergizer ™ is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage is welcome in open countries as the USA, Canada, Australia, Japan, Mexico, Hong Kong, Thailand, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you. For more details - go to the site contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

511 Charlesmok Charlesmok | E-mail | Web | 8. září 2018 v 0:53 | Reagovat

"We'll be in a lot better shape this week," Harbaugh said, <a href=http://www.cheapnfljerseysclub.us.com/>Cheap Jerseys Online</a> hopefully.
THEY NEED: S, OG, WR, CB, MLB, DE.
According to the National Weather Service, people from North Dakota to New England are dealing with sub-zero wind chill temperatures.
"The <a href=http://www.cheapnfljerseysauthentics.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a> athlete we have today is so good and smart and has been so well-coached that with the techniques, they can adjust to different things really quickly," Brandt said.
Of the <a href=http://www.cheapnfljerseysauthentics.us.com/>Cheap NFL Jerseys Authentic</a> more than 40,000 plays that took place in the 2014 regular season, NFL spokesman Michael Signora says, officials were graded as correct nearly 96 percent of the time and averaged fewer than one incorrect call per game.
"The entire time since we've been here we've been working against it, knowing we'd face it the first game," Smith said.

513 MorrisBop MorrisBop | E-mail | 11. září 2018 v 19:09 | Reagovat

В знак особой благодарности  Вы можете заказать Персональную Награду - Орден - Чедовеку,  http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

514 shanamm60 shanamm60 | E-mail | Web | 14. září 2018 v 19:32 | Reagovat

Hi supplementary website
http://erodate.erolove.top/?post.mya
  cheating websites speed dating bay area free dating chat meet today dating free adult dating sites

515 MorrisBop MorrisBop | E-mail | 16. září 2018 v 20:25 | Reagovat

Protandim NRF2 is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

516 Smitha813 Smitha813 | E-mail | Web | 17. září 2018 v 5:30 | Reagovat

Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Many thanks! dkdekcbbdkgfbdkd

517 asawood asawood | E-mail | Web | 18. září 2018 v 9:50 | Reagovat

I’m an expert writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several organizations whose mission is to help people solve problems.
I love traveling and have visited several places in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My books are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a writer.
I can handle any kind of writing project and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in helping them to solve their problems as a writer.

Academic Writer – Asa - <http>//kawarthacsa.com/]Kawarthacsa Band

518 polacas polacas | E-mail | Web | 19. září 2018 v 13:18 | Reagovat

Hey, my name is Pola Cassidy!

I`m an academic writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Writing has been my passion since early years and now I can`t imagine my life without it.
Most of my books were sold throughout  Canada, USA, Old England and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Please, Pola Cassidy, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Academic Writer - Pola Cassidy - <a href=http://keithekiss.com/>Keithekiss</a> Band

519 annieduk annieduk | E-mail | Web | 19. září 2018 v 20:08 | Reagovat

Welcome everyone ! I’m Annie Duke.
Even though I jokingly credit my mother  for my writing talent, I know that it is a ability I have fostered from childhood. Though my  grandmother  is a writer, I also started out young.
I’ve always had a way with words, according to my favorite  educator. I was always so excited in science  when we had to do a research paper .
Now, I help current  pupils achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to  students because I understand the obstacles  they must overcome to graduate.

Annie Duke –  Academic Writing Professional  – <a href=http://www.klamathfallsqualityinn.com/>Klamathfallsqualityinn</a> Team

520 latonyatn16 latonyatn16 | E-mail | Web | 19. září 2018 v 21:03 | Reagovat

Indecorous blog pictures from internet  
http://sexteacher.sexblog.pw/?amira
  sexy movies erotic circus erotic kahani sextoy victorian erotic photos

521 Michaelpef Michaelpef | E-mail | Web | 20. září 2018 v 2:07 | Reagovat

<a href=https://www.vbtracker.org/>hacking viber</a> - tracking viber users, hacking viber

522 GeremoHooni GeremoHooni | E-mail | Web | 20. září 2018 v 5:00 | Reagovat

kijiji cialis
<a href=http://cialisle.com>cialisle.com</a> cialis coupon cvs
werkt cialis altijd

523 Phillipbluex Phillipbluex | E-mail | Web | 20. září 2018 v 8:31 | Reagovat

<a href=https://www.vzlomvk.net/>взломать страницу Vkontakte программа</a> - взломать страницу    вконтакте за деньги, Услуги  Взлом Вконтакте

524 wilmalk18 wilmalk18 | E-mail | Web | 21. září 2018 v 19:52 | Reagovat

Erotic pictures blog    
http://manga.net.erolove.in/?special.destini
  swinger czech download avi haley young xxx youngzilla pictures big boobs ,vaginas

525 tammiuf2 tammiuf2 | E-mail | Web | 22. září 2018 v 21:03 | Reagovat

Lewd blog pictures from internet  
erotic rpg miss erotic erotic emails greek erotic arab erotic    
http://strapon.erolove.in/?aliyah  ;
  erotic hug erotic camera erotic womens hot movies erotic transference

526 JustinGon JustinGon | E-mail | Web | 23. září 2018 v 12:40 | Reagovat

極道光碟屋 http://avgood-store.com/

527 EugeneAluse EugeneAluse | E-mail | Web | 26. září 2018 v 0:05 | Reagovat

Уважаемые пользователи, у кого есть дети оцените детский канал о куколке блогерше и ее друзьях, зверушках и феях, с волшебством и приключениями и комическими историями. Для хорошего настроения и вдохновения.
Оцените пожалуйста. Ссылка на канал. https://youtu.be/-IlMquhUKKg
Всем хорошего настроения.)))

528 MorrisBop MorrisBop | E-mail | 26. září 2018 v 0:40 | Reagovat

Предлагаю Рассылку в Хрумере за 10 usd  круглосуточно на 7-30 млн свежих ресурсов. Обучаю желающих интернет рекламе. Лучшее, что знаю и применяю на практике. Опыт с 1993 года. Реклама частникам и Предприятиям. Ответы в скайпе evg7773 Viber  +380976131437

529 MorrisBop MorrisBop | E-mail | 1. října 2018 v 12:06 | Reagovat

Награди своего врача! http://spaszhizny.ru/ Лично Вы принимаете решение о награждении и награждаете. По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена. Кавалером ордена может стать любой человек, которого спасенный считает своим спасителем: врач, пожарный, летчик, успешно совершивший аварийную посадку и т.д..  Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

530 cassiegall cassiegall | E-mail | Web | 5. října 2018 v 16:09 | Reagovat

Hey guys, my name is Cassie!

I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Writing has been my passion for a long time and now I cannot imagine my life without it.
Most of my works were sold throughout  Canada, USA, Old England and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
People ask me "Mr, Cassie Galloway, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

Professional Writer - Cassie Galloway - <a href=http://priveacademy.com/>Priveacademy</a> Confederation

531 XEvilBestLycle XEvilBestLycle | E-mail | 6. října 2018 v 23:27 | Reagovat

Yep, f*kin sp*am. Yes, yes, yes, AGAIN. And - yes, IT F*KIN WORKS BECAUSE YOU READ IT! :)
Because XEvil 4.0 WAS RELEASED! It's bypass ANY captcha included ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3.
Neeed more info (just to...maybe kill this Evil? ;))

Just Google or YouTube for it.
You'll be impressed.

Peace to you, bro! :)

532 kirkbr60 kirkbr60 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 1:42 | Reagovat

My unruffled describe:
http://homebox.stackjam.top

533 joannesa18 joannesa18 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 2:01 | Reagovat

Modern snare work:
http://xxx.six.movei.porngalleries.top

534 sonyagg1 sonyagg1 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 14:51 | Reagovat

Fresh sovereign porn site  
erotic history erotic dance videos erotic dice erotic free ebooks erotic screensaver    
http://girlfriend.net.erolove.in/?alycia  ;
  erotic chinese massage victorian erotic books erotic poems man erotic erotic networks

535 shpigBem shpigBem | E-mail | 7. října 2018 v 17:01 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович
По данному гражданину: Шпигоцкий Сергей Александрович суды отсутствуют
Шпигоцкий Сергей Александрович судебные процессы так же отсутствуют
оао усмр суды отсутствуют
оао усмр судебные процессы отсутствуют
оао 1015 усмр работает на основе устава
присвоен ИНН 7734008581, суды отсутсвуют
При проверке ИНН 7734008581 судебные процессы не найдены

536 rebeccaqr16 rebeccaqr16 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 17:05 | Reagovat

My novel time
http://bigboobs.yopoint.in/?entry.jamie
girls eat dogshit porn throat vids porn porn star papillon ava rose porn watching porn with your wife

537 esmeraldayp69 esmeraldayp69 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 17:50 | Reagovat

Lewd blog pictures from internet  
http://beach.sexblog.pw/?nataly
  love erotic erotic body piercing erotic fiction publishers erotic hypnotist erotic mallu

538 Smithe624 Smithe624 | E-mail | Web | 8. října 2018 v 14:15 | Reagovat

This is one awesome blog post. Keep writing. feefebbabckfccdk

539 zacharybh1 zacharybh1 | E-mail | Web | 11. října 2018 v 3:12 | Reagovat

Assignment attendant moved:
http://audrey.forum.telrock.net

540 ShaylaLycdf ShaylaLycdf | E-mail | 12. října 2018 v 2:45 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

541 NikkaHax NikkaHax | E-mail | Web | 13. října 2018 v 4:21 | Reagovat

Hello! I need to contact Administration of this wonderful site.
Thank you.
fbn333tygr55fe4

542 Juliusrat Juliusrat | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:37 | Reagovat

This is absolutely fantastic
<a href="https://hhcapitalism.hatenablog.com">very good</a>

544 Albinaintox Albinaintox | E-mail | Web | Pátek v 18:49 | Reagovat
545 sallynv69 sallynv69 | E-mail | Web | Dnes v 5:32 | Reagovat

My new web scheme:
http://catholic.sites.bdsmsex.top

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama